Általános Szerződési Feltételek

Bringázz a munkába! kampány 
2019. szeptember 9 – 22.

Tájékoztatjuk, hogy a Bringázz a munkába! kampány a www.bringazzamunkaba.hu és www.bam.hu domain néven működő oldalakon történő használatával Ön elfogadja az alábbi pontokban foglalt feltételeket. 

1. Részvétel a nyereményjátékban

A Bringázz a munkába! kampányban meghirdetett nyereményjáték részvételi feltételeinek pontos részleteit a www.bringazzamunkaba.hu honlapon a “Játékszabály” menüpont alatt a “Részvételi és Játékszabályzat” tartalmazza.

A játékban Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek vehetnek részt. A nyereménysorsolásokon nem nyerhetnek a Magyar Kerékpárosklub alkalmazottai, illetve a kampány és a játék szervezésében résztvevő alvállalkozók.

A nyereményeket azon felhasználók között sorsoljuk ki, akik saját maguk vagy munkahelyi koordinátoruk regisztrált az applikációban (regisztrált résztvevők), és teljesítették a játékszabály szerinti feltételeket. Az applikációban manuális adatbevitelre nincs lehetőség.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy alaposan indokolt esetben a sorsolást elhalassza. A honlapon a kisorsolt nyereményeknél feltűntetett fotók illusztrációk. 

A játékban részt venni a következőképpen lehet:

  1. Regisztrálni kell a Bringázz a munkába! honlapon: www.bringazzamunkaba.hu
  2. Le kell tölteni a játékhoz szükséges applikációt (Bike Citizens).
  3. Kerékpárral kell közlekedni, és az applikáció segítségével rögzíteni kell a megtett utat a meghirdetett kampányidőszakban.
  4. Ha a kampány alatt teljesülnek a játékszabály feltételei, akkor az automatikus részvételt jelent a sorsolásban.

2.  Kampány időtartama

A Bringázz a munkába! kampány 2019. szeptember 9 - 22. között valósul meg.

3. Adathasználat

A Bringázz a munkába! kampányban a Játékos által megadott személyes adatok csak a kampány során végrehajtandó feladatoknál kerülnek felhasználásra, ami a kampánnyal kapcsolatos információk emailen történő megküldését, a nyereménysorsoláskor a Nyertes email címen való kiértesítését jelenti.

A kampánnyal kapcsolatos információkat hírlevélben, a kampányban a Játékos által regisztrált email címre küldjük. Kampányon kívüli egyéb megkeresést abban az esetben küldünk, ha a regisztrációkor a Játékos a kerékpározással kapcsolatos hírlevelek küldéséhez hozzájárult. Ezekről a tartalmakról a későbbiekben bármikor leiratkozhat a hírlevél végén található “Leiratkozás” link segítségével. 

A Játékos, a kampányba regisztrált profilját bármikor törölheti a saját profil oldalán vagy ezt kérheti a bam-helpdeskkerekparosklubhu email címre küldött elektronikus levélben.

A Játékos regisztrált email címét csak a munkahelyi koordinátor és munkahelyének további regisztrált felhasználói látják, ami a Bam! kampánnyal kapcsolatos belső kommunikációt segíti elő. (pl. csapatépítés). 

A vállalati koordinátorok hozzáférést kapnak a Bike Citizens rendszer dedikált felületéhez, egyúttal a kampányban résztvevő kollégák személyes adataihoz is hozzáférnek. A játék résztvevői elfogadják, hogy a vállalati koordinátor hozzáférést kap az adataikhoz.Az európai általános adatvédelmi rendelettel összhangban a vállalati koordinátorok pedig vállalják, hogy ezeket az adatokat nem továbbítják harmadik félnek, nem mentik el őket, illetve a Bringázz a munkába! kampányon kívül semmilyen célra nem használják fel őket.

4. Adatkezelési alapelv

A Játékosok által megadott adatok kérés esetén javíthatók, törölhetők, kivéve, ha az adatok tárolását törvény írja elő. 

A www.bringazzamunkaba.hu honlapon nyilvánosan csak a “Felhasználói név” látható. Amennyiben az nincs megadva, úgy a “Keresztnév” jelenik meg, valamint a munkahely neve, a csapat neve, illetve a hozzá tartozó adatok, valamint a résztvevő által feltöltött képek. 

Amennyiben a Bam! kampány internetes belső felületén a Játékosnak személyes és munkahelyi adatok (email címek, nevek, címek) megadásának lehetősége áll fenn, úgy ezen adatok feltüntetése a felhasználó részéről kifejezetten önkéntes alapon történik.

Ha a Bam! honlapon megadott adatok (nyelvi vagy vizuális szempontból) a netikett alapelvek alapján vagy a Magyar Kerékpárosklub a kiskorúak számára szexistának, rasszistának, károsnak vagy diszkriminatívnak minősíti, úgy a Magyar Kerékpárosklub fenntartja a jogot az adatok törlésére, és erről megpróbálja tájékoztatni a megosztót.

Bike Citizens Adatvédelmi nyilatkozat és jogi tudnivalók: https://www.bikecitizens.net/adatvedelmi-nyilatkozat-es-jogi-tudnivalok/

5. Adatkezelés

Azáltal, hogy a Játékos a kampányban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játékos (email cím), illetve nyertessé válása esetén a Nyertes személyes adatai (név, lakcím, email cím, telefonszám) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a nyereményjáték lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. Ez a hozzájárulás nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja.

A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az Bike Citizens applikációban levő nyilvános rangsor adatokat (városrangsor, vállalati rangsor) a Szervező közzéteheti honlapján és közösségi média felületein.

A Szervező a Bringázz a munkába! kampány Részvételi és Játékszabályzatának, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

A Szervező a Játékos a Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatait a Részvételi Szabályzatban meghatározott célból a Játékos önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel Játékos kifejezetten hozzájárul a Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

Az applikációban rögzített útvonalak adataihoz Szervező nem fér hozzá, azokat harmadik félnek átadni nem tudja. Ennek kezelője a játék technikai hátterét biztosító Bike Citizens Mobile Solutions GmbH. Szervezőhöz kizárólag az adatokból előállított összesített statisztikák jutnak el, melyek személyekhez nem köthetők.

6. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Játékos a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek: felhasználónév, e-mail cím, név, irányítószám, kerékpármegosztás használata, munkanapok és szabadnapok, biciklizett munkanapok, biciklizett kilométerek, cég és csapat neve, csapattagok, regisztráció dátuma, hírlevél feliratkozás.

7. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult a Játékos személyes adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása, valamint marketing tevékenység céljából kezelni. A Játékosok továbbá a játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen a Játékosok és nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, telefonszám, email cím, stb.) a jelen Játék lebonyolítására, valamint a Szervező marketingtevékenysége céljára felhasználhassa.

Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

8. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult Játékos személyes adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kezelni. A Játékos személyes adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Szervező, illetve a Játék lebonyolítója végzi.

8. 1. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Játékos személyes adatait a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni.

8.2 Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja a Játékos személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek Játékos személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.3 Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékost, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi email címre küldött email útján: bam-helpdeskkerekparosklubhu

Amennyiben a Bike Citizens által felhasznált adataidról szeretnél több információhoz jutni vagy törölni szeretnéd az applikációban megadott személyes adataidat:

-írj e-mailt az infobikecitizensnet címre csatolva a személyi igazolványod másolatát

-lépj kapcsolatba a fejlesztőkkel az applikációban található feedback gomb segítségével

-hívd a +43 316 / 22 87 24 számot,

-vagy írj levelet az alábbi címre:

Bike Citizens Mobile Solutions GmbH, Kinkgasse 7, 8020 Graz, AUSTRIA.

9.  Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. 

Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH 64081/2013, 64082/2013, 64083/2013, 98895/2016.

10. A szolgáltató neve

A Bringázz a munkába! kampány szervezője a Magyar Kerékpárosklub.

11. Jogviszonyok

A Bringázz a munkába! kampány az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, a kampány kezdeményezőjének és szerzői jogai tulajdonosának a hozzájárulásával valósul meg.

12. Tárhelyszolgáltató adatai

13. Bike Citizens kooperáció

A Bringázz a munkába! adatfeldolgozás 2018. május 14-től a Bike Citizens céggel együttműködésben történik, így ettől az időponttól a Bam! funkciók integrálódnak a “Bike Citizens” okostelefon applikációba, a Bringázz a munkába! kampányszervező megbízásából. Ennek következtében minden Bam! résztvevőre érvényesek a Bike Citizens általános szerződés feltételei is: http://www.bikecitizens.net/de/agb/

14. Cookies

A Bam! kampány szervezője által megbízott informatikai szolgáltatók a "Eastside Informatika Kft." és a "Bike Citizens Mobile Solutions GmbH" cégek úgynevezett cookie-kat használnak. A cookie-k olyan rövid bejegyzések egy speciális könyvtárban a számítógépen, amelyek információcserére vagy azok archiválásra szolgálnak. Az általunk használt cookie kizárólag a felhasználói fiók funkcionalitását szolgálja, így ez a honlapunk látogatásai között is megmarad. A cookie-funkció bármikor inaktiválható a böngésző beállításai alapján, és a már létrehozott cookie-k teljesen törölhetők. Az ezzel kapcsolatos részleteket a böngésző súgójában találja. Ne feledje azonban, hogy cookie-k szükségesek a honlapon található egyes funkciókhoz, és ezek leállítása hibás működéshez vezethet.

Ha további kérdései vannak az adatvédelemmel, információkéréssel vagy változtatásokkal kapcsolatban, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a bam-helpdeskkerekparosklubhu címen.

15. Az Általános Szerződési Feltételek Játékos általi elfogadása

A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi, és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

16. Záró rendelkezések

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak megfelelően használható fel.

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételekben és a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben az Általános Szerződési Feltételekben érvénytelen rendelkezésének helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép életbe.

17. Információkérés

A Játékkal kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban, kérjük írjanak a bam-helpdeskkerekparosklubhu címre.

Mit kell tenned?
Hírek

További hírek