Általános Szerződési Feltételek

Bringázz a munkába! kampány 
2018. május 14. – június 10.

Tájékoztatjuk, hogy a Bringázz a munkába! kampány a www.bringazzamunkaba.hu és www.bam.hu domain néven működő oldalakon történő használatával Ön elfogadja az alábbi pontokban foglalt feltételeket. 

1. Részvétel a nyereményjátékban

A Bringázz a munkába! kampányban meghirdetett nyereményjáték részvételi feltételeinek pontos részleteit a www.bringazzamunkaba.hu honlapon a “Játékszabály” menüpont alatt a “Részvételi és Játékszabályzat” tartalmazza.

A játékban Magyarországon bejelentette lakóhellyel rendelkező személyek vehetnek részt. A játékban nem vehetnek részt a Magyar Kerékpárosklub alkalmazottai.

A nyereményeket azon felhasználók között sorsoljuk ki, akik saját maguk vagy munkahelyi koordinátoruk regisztrált az applikációban (regisztrált résztvevők), és teljesítették a játékszabály szerinti feltételeket. Az applikációban manuális adatbevitelre nincs lehetőség.

A játékban részt venni a következőképpen lehet:

  1. Regisztrálni kell a Bringázz a munkába! honlapon: www.bringazzamunkaba.hu
  2. Le kell tölteni a játékhoz szükséges applikációt (Bike Citizens).
  3. Kerékpárral kell közlekedni, és az applikáció segítségével rögzíteni kell a megtett utat a meghirdetett kampányidőszakban.
  4. Ha a kampány alatt teljesülnek a játékszabály feltételei, akkor az automatikus részvételt jelent a sorsolásban.

2.  Kampány időtartama

A Bringázz a munkába! kampány 2018. május 14. - június 10. között valósul meg.

3. Adathasználat

A Bringázz a munkába! kampányban a Játékos által megadott személyes adatok csak a kampány során végrehajtandó feladatoknál kerülnek felhasználásra, ami a kampánnyal kapcsolatos információk emailen történő megküldését, a nyereménysorsoláskor a Nyertes email címen való kiértesítését jelenti.

A kampánnyal kapcsolatos információkat hírlevélben, a kampányban a Játékos által regisztrált email címre küldjük. Kampányon kívüli egyéb megkeresést abban az esetben küldünk, ha a regisztrációkor a Játékos a kerékpározással kapcsolatos hírlevelek küldéséhez hozzájárult. Ezekről a tartalmakról a későbbiekben bármikor leiratkozhat a hírlevél végén található “Leiratkozás” link segítségével. 

A Játékos, a kampányba regisztrált profilját bármikor törölheti a saját profil oldalán vagy ezt kérheti a bam-helpdesk@kerekparosklub.hu email címre küldött elektronikus levélben.

A Játékos regisztrált email címét csak a munkahelyi koordinátor és munkahelyének további regisztrált felhasználói látják, ami a Bam! kampánnyal kapcsolatos belső kommunikációt segíti elő. (pl. csapatépítés). 

4. Adatkezelési alapelv

A Játékosok által megadott adatok kérés esetén javíthatók, törölhetők, kivéve, ha az adatok tárolását törvény írja elő. 

A www.bringazzamunkaba.hu honlapon nyilvánosan csak a “Felhasználói név” látható. Amennyiben az nincs megadva, úgy a “Keresztnév” jelenik meg, valamint a munkahely neve, a csapat neve, illetve a hozzá tartozó adatok, valamint a résztvevő által feltöltött képek. 

Amennyiben a Bam! kampány internetes belső felületén a Játékosnak személyes és munkahelyi adatok (email címek, nevek, címek) megadásának lehetősége áll fenn, úgy ezen adatok feltüntetése a felhasználó részéről kifejezetten önkéntes alapon történik.

Ha a Bam! honlapon megadott adatok (nyelvi vagy vizuális szempontból) a netikett alapelvek alapján vagy a Magyar Kerékpárosklub a kiskorúak számára szexistának, rasszistának, károsnak vagy diszkriminatívnak minősíti, úgy a Magyar Kerékpárosklub fenntartja a jogot az adatok törlésére, és erről megpróbálja tájékoztatni a megosztót.

5. Adatkezelés

Azáltal, hogy a Játékos a kampányban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játékos (email cím), illetve nyertessé válása esetén a Nyertes személyes adatai (név, lakcím, email cím, telefonszám) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a nyereményjáték lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. Ez a hozzájárulás nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja.

A Szervező a Bringázz a munkába! kampány Részvételi és Játékszabályzatának, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

A Szervező a Játékos a Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatait a Részvételi Szabályzatban meghatározott célból a Játékos önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel Játékos kifejezetten hozzájárul a Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

Az applikáció útvonal rögzítésének adataihoz Szervező nem fér hozzá, azokat harmadik félnek átadni nem tudja. Ennek kezelője a játék technikai hátterét biztosító Bike Citizens Mobile Solutions GmbH. Szervezőhöz kizárólag az adatokból előállított összesített statisztikák jutnak el, melyek személyekhez nem köthetők.

6. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Játékos a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek. 

7. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult a Játékos személyes adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása, valamint marketing tevékenység céljából kezelni. A Játékosok továbbá a játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen a Játékosok és nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, telefonszám, email cím, stb.) a jelen Játék lebonyolítására, valamint a Szervező marketingtevékenysége céljára felhasználhassa.

Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

8. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult Játékos személyes adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kezelni. A Játékos személyes adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Szervező, illetve a Játék lebonyolítója végzi.

8. 1. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Játékos személyes adatait a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni.

8.2 Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja a Játékos személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek Játékos személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.3 Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékost, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi email címre küldött email útján: bam-helpdesk@kerekparosklub.hu

9.  Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. 

Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH 64081/2013, 64082/2013, 64083/2013, 98895/2016.

10. A szolgáltató neve

A Bringázz a munkába! kampány szervezője a Magyar Kerékpárosklub.

11. Jogviszonyok

A Bringázz a munkába! kampány a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a kampány kezdeményezőjének és szerzői jogai tulajdonosának a hozzájárulásával valósul meg.

12. Tárhelyszolgáltató adatai

13. Bike Citizens kooperáció

A Bringázz a munkába! adatfeldolgozás 2018. május 14-től a “BikeCityGuide App” céggel együttműködésben történik, így ettől az időponttól a Bam! funkciók integrálódnak a “Bike Citizens” okostelefon applikációba, a Bringázz a munkába! kampányszervező megbízásából. Ennek következtében minden Bam! résztvevőre érvényesek a BikeCityGuide App általános szerződés feltételei is: http://www.bikecitizens.net/de/agb/

14. Cookies

A Bam! kampány szervezője által megbízott informatikai szolgáltatók a "Eastside Informatika Kft." és a "BikeCityGuide Apps" cégek úgynevezett cookie-kat használnak. A cookie-k olyan rövid bejegyzések egy speciális könyvtárban a számítógépen, amelyek információcserére vagy azok archiválásra szolgálnak. Az általunk használt cookie kizárólag a felhasználói fiók funkcionalitását szolgálja, így ez a honlapunk látogatásai között is megmarad. A cookie-funkció bármikor inaktiválható a böngésző beállításai alapján, és a már létrehozott cookie-k teljesen törölhetők. Az ezzel kapcsolatos részleteket a böngésző súgójában találja. Ne feledje azonban, hogy cookie-k szükségesek a honlapon található egyes funkciókhoz, és ezek leállítása hibás működéshez vezethet.

Ha további kérdései vannak az adatvédelemmel, információkéréssel vagy változtatásokkal kapcsolatban, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a bam-helpdesk@kerekparosklub.hu címen.

15. Az Általános Szerződési Feltételek Játékos általi elfogadása

A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi, és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

16. Záró rendelkezések

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak megfelelően használható fel.

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételekben és a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben az Általános Szerződési Feltételekben érvénytelen rendelkezésének helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép életbe.

17. Információkérés

A Játékkal kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban, kérjük írjanak a bam-helpdesk@kerekparosklub.hu címre.

Mit kell tenned?
Hírek

További hírek