Részvételi - és Játékszabályzat

Bringázz a munkába! játék
2019. szeptember 9 - 22.

1. A nyereményjáték Szervezője

A Bringázz a munkába! (Bam!) kampány a Magyar Kerékpárosklub (1098 Budapest, Dési Huber utca 4/2. I./6.) szervezésében valósul meg az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, a kampány kezdeményezőjének és szerzői jogai tulajdonosának a hozzájárulásával.
A játék technikai hátterét a Bike Citizens Mobile Solutions GmbH (Kinggasse 7. A-8020, Graz, Austria) biztosítja.

2. Részvételi feltételek

A játékban Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek vehetnek részt. A játékban nem vehetnek részt a Magyar Kerékpárosklub alkalmazottai, illetve a kampány és a játék szervezésében résztvevő alvállalkozók.

A nyereményeket azon felhasználók között sorsoljuk ki, akik saját maguk vagy munkahelyi koordinátoruk regisztrált az applikációban (regisztrált résztvevők), és emellett teljesítették a játékszabály szerinti feltételeket. 

A játékban részt venni a következőképpen lehet:

  1. Regisztrálni kell a Bringázz a munkába! honlapon: www.bringazzamunkaba.hu vagy a Bike Citizens applikáción keresztül.
  2. Le kell tölteni a játékhoz szükséges applikációt (Bike Citizens).
  3. Kerékpárral kell közlekedni, és az applikáció segítségével rögzíteni kell a megtett utat a meghirdetett kampányidőszakban, 2019. szeptember 9 - 22. között.
  4. Ha a kampány ideje alatt teljesülnek a játékszabály feltételei, (3-as pont) akkor az automatikus részvételt jelent a sorsolásban.

3. A regisztráció folyamata

Regisztrálni a Bringázz a munkába! (Bam!) honlapon keresztül lehet, vagy a Bike Citizens applikációban szükséges regisztrálni, majd a ezen belül a Bringázz a munkába! játékba benevezni. A regisztráció a kampány egész ideje alatt ingyenes és folyamatos. 

A korábbi Bam! kampányok résztvevőinek is újra kell regisztrálniuk az új, jelenlegi kampányfelületen (kivéve azoknak, akik a 2019. májusi játékban részt vettek)! Az applikációban a szeptemberi Bam! kampányfelületre már 2019. augusztus 12-től lehet regisztrálni, csapatokat képezni, ismerkedni a felülettel. Az applikációban rögzíteni lehet a bringával megtett utakat, a játékba viszont csak a szeptember 9-22 között megtett utak kerülnek be. A játék indulásáig a 2019. májusi kampány statisztikái láthatóak.

Lehetőség van a kampány során cég- illetve csapatváltásra is. Ebben az esetben az addig megtett kilométereid a régi csapat/cég statisztikájában maradnak..

A regisztráció folyamata:

4. Játékszabály

A regisztrációt követően, a kerékpározás elkezdésekor az appikációban el kell indítani a rögzítést ahhoz, hogy a részvevők kerékpárral megtett útjait az applikáció rögzítse. A kerékpározás befejezésével az applikációban a rögzítést meg kell állítani. Az applikációban manuális adatbevitelre nincs lehetőség.

A sorsoláson azok a regisztrált felhasználók vehetnek részt, akik teljesítik a játékszabály feltételeit:

Heti csapat sorsolás esetében csak csapatok vehetnek részt. A csapat résztvevők száma 2 és 4 személy közé eshet. A teljesítés feltétele, hogy az adott kampányban legalább egy alkalommal kerékpározott minden egyes csapattag, melyet az applikáció rögzített. Csapat sorsolást minden kampányhét csütörtöki napján tartunk.

Kampány végi sorsolás (főnyeremények):

       - Egyéni nyeremények esetében a sorsolásban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő a kampányidőszakban csapattag legyen és legalább a munkanapok 50%-át kerékpárral tegye meg, melyet az applikáció rögzít.

       - Csapatnyeremények esetében a heti csapatsorsolások feltétele érvényesül.

A munkanapokat az applikáción belül, a személyes naptárban lehet kiválasztani. A játékba csak a munkanapokon megtett és rögzített utak számíthatóak be.

5. A nyertesek kiválasztásának módja

A sorsolás minden nyeremény estében az applikáció informatikai rendszerének segítségével, véletlenszerűen történik. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény nyertesét a Szervező e-mail üzenetben értesíti egy alkalommal. 
A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A játékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy nyertessé válásuk esetén a www.bringazzamunkba.hu hivatalos oldalán és a kampány közösségi média oldalain nyilvánosan ismertessék nevüket.

6. A nyeremények átvételének módja

6.1  A kerékpár nyereményeket a játékosok többféleképpen tudják átvenni: egyrészt a támogatók budapesti telephelyén, másrészt pedig a Magyar Kerékpárosklub irodájában. A konkrét átvételi mód a kerékpár típusától függ, erről a nyerteseket e-mailben fogjuk értesíteni.

6.2 Az ajándéktárgyakat budapesti lakóhely esetén a Szervező telephelyén lehet átvenni, vidéki lakóhely esetén kérésre kipostázzuk azt.

6.3 Azon nyeremények estében, ahol voucher került kiállításra, a Szervező kipostázza azt a nyertesnek.

6.4 A szállásnyeremények esetében a Szervező eljuttatja a nyertesnek a nyeremény felajánlójának az emailes elérhetőségét, amin keresztül a nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a szállás felajánlójával, és egyeztetnie kell a nyeremény felhasználásának feltételeit és módját.

6.5. A nyeremények a sorsolási időpontokat követően kerülnek átadásra 2019. október 31-ig. Azok a nyertesek, akik eddig a dátumig nem veszik át a nyereményüket, ezen időponton túl nem tarthatnak igényt a nyereményükre.

7. A nyertesek kiválasztásának időpontja

A Bringázz a munkába! kampány játék 2019. szeptember 9 - 22. között valósul meg.

Heti csapat nyeremények: A csapat nyeremények kisorsolására a játék ideje alatt 2 alkalommal kerül sor a hét 4. napján (csütörtökön). A csapatok egy nyereménycsomagot kapnak, amely a csapatvezető elérhetőségéhez kapcsolódik majd, és a csapattagoknak ezt maguk között kell elosztaniuk. Az elosztásért a Szervező nem vállal felelősséget.

A heti csapat nyeremények sorsolásának időpontjai:

A kampány végi főnyeremények sorsolásának időpontja:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy alaposan indokolt esetben a sorsolást elhalassza.

8. A játék nyereményei

Nyereménylista melléklet szerint.

A honlapon a kisorsolt nyereményeknél feltűntetett fotók illusztrációk. 

9.  Szervező jogai

A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget. 

Nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a játék időtartama alatt a www.bringazzamunkaba.hu honlap, illetve a BikeCitizens applikáció időszakosan nem érhető el.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit, vagy magát a nyereményjátékot a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Részvételi Szabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a www.bringazzamunkaba.hu oldalon. A Játékban résztvevők felelőssége, hogy mindezekről megfelelően tájékozódjanak.

A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a Játékos részvétele érvénytelen.

10.  Adatkezelés

A játék adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást, rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza.

11. A Részvételi Szabályzat Játékos általi elfogadása

A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

12. Záró rendelkezések

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak megfelelően használható fel.
Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

 

Mit kell tenned?
Hírek

További hírek